5
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

สภาพน้ำในเชื่อน

image

  สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ขนาดใหญ่

image

ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่

ทั้งประเทศ

image

ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาด

กลางทั้งประเทศ

image

สถานการณ์น้ำเขื่อน กฟผ.