ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

YEARBOOK

ลำดับ
ปี 2561
ปี 2562
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
เมือง
ยโสธร
2
E.5 E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
3
E.6C E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
4
E.8A E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ เมือง มหาสารคาม
5
E.9 E.9 แม่น้ำชี - ชนบท ขอนแก่น
6
E.16A E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง เมือง ขอนแก่น
7
E.18 E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
8
E.20A E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
9
E.21 E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
10
E.22B E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
11
E.23 E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
12
- E.29A ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
13
E.29 E.29 ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
14
E.32A E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
15
E.54 E.54 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
16
E.64 E.64 ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ว เมือง หนองบัวลำภู
17
E.65 E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
18
E.66A E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
19
E.68A E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
20
E.70 E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดก่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
21
E.72 E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
22
E.73 - ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
23
- E.73A ลำเจา บ้านบ้านลาดชุมพล ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
24
E.75 E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
25
E.76A E.76A ห้วยสังกะ บ้านโพน คำม่วง กาฬสินธุ์
26
E.79 E.79 ลำพองโก บ้านศรีฐาน ภูกระดึง เลย
27
E.80 E.80 ห้วยน้ำพาง บ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว เพชรบูรณ์
28
E.81 E.81 น้ำพอง บ้านฟองใต้ น้ำหนาว เพชรบูรณ์
29
E.83 E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
30
E.84 E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
31
E.85 E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
32
E.86 E.86 ลำพันชาด บ้านคำไฮ วังสามหมอ อุดรธานี
33
E.87 E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
34
E.91 E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
35
E.92 E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
36
E.93 E.93 น้ำพรม บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
37
E.95 E.95 แม่น้ำชี บ้านวังเจริญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
38
E.97 E.97 แม่น้ำชี บ้านดอนขยอม คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
39
E.98 - แม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
40
KH.1 KH.1 แม่น้ำโขง บ้านมีชัย เมือง หนองคาย
41
KH.16B KH.16B แม่น้ำโขง บ้านท่าควาย เมือง นครพนม
42
KH.17 KH.17 แม่น้ำโขง บ้านธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
43
KH.18 KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
44
KH.28A KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
45
KH.53 KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
46
KH.54 KH.54 น้ำอูน บ้านนาหว้า นาหว้า นครพนม
47
KH.55 KH.55 แม่น้ำสงคราม บ้านปากอูน ศรีสงคราม นครพนม
48
KH.58A KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
49
KH.61 KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
50
KH.68 KH.68 แม่น้ำยัง บ้านสร้างเม็ก เรณูนคร นครพนม
51
KH.69A KH.69A น้ำก่ำ บ้านหนองเรือทอง นาแก นครพนม
52
KH.74 KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าหัวยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
53
KH.75 KH.75 น้ำหมัน บ้านหัวนายุง ด่านซ้าย เลย
54
KH.77A KH.77A แม่น้ำเลย บ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย
55
KH.78 KH.78 ห้วยน้ำสวย บ้านน้ำฮวย เมือง เลย
56
KH.79 KH.79 ห้วยบังอี บ้านโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
57
KH.80 KH.80 น้ำอูน บ้านนางเติ่ง ภูพาน สกลนคร
58
KH.84 KH.84 ห้วยทราย บ้านหนองเอี่ยนดง คำชะอี มุกดาหาร
59
KH.86 KH.86 น้ำหมาน บ้านไร่ม่วง เมือง เลย
60
KH.87 KH.87 ห้วยบางทรายน้อย บ้านขัวสูง ดงหลวง มุกดาหาร
61
KH.90 KH.90 แม่น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
62
KH.91 KH.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
63
KH.92 KH.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
64
KH.93 KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
65
KH.94 KH.94 น้ำโสม บ้านวังเลา นายูง อุดรธานี
66
KH.95 KH.95 น้ำสาน บ้านแก่งไฮ ภูเรือ เลย
67
KH.96 KH.96 ห้วยน้ำเข้ามัน บ้านแก่งแลน ภูเรือ เลย
68
KH.97 KH.97 แม่น้ำโขง บ้านเชียงคาน เชียงคาน เลย
69
KH.98 KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
70
KH.99A KH.99A ห้วยบางทราย บ้านแก่งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
71
KH.100 KH.100 แม่น้ำโขง บ้านพันลำ เมือง บึงกาฬ
72
KH.101 KH.101 ห้วยมุก บ้านแก่นเต่า เมือง มุกดาหาร
73
KH.103 KH.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี
74
KH.104 KH.104 แม่น้ำโขง วัดศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร
75
KH.105 KH.105 น้ำปวน บ้านผาน้อย วังสะพุง เลย
76
KH.106 KH.106 น้ำหมัน บ้านน้ำหมัน ด่านซ้าย เลย
77
- KH.107 น้ำก่ำ บ้านหนองศาลา โพนพาแก้ว เลย
78
KH.108 KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
79
KH.112 KH.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อากาศอำนวย สกลนคร
80
KH.115 KH.115 น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ บ้านม่วง สกลนคร