ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

YEARBOOK

ลำดับ
ปี 2562
ปี 2563
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
แม่น้ำชี บ้านใหม่ เมือง ยโสธร
2
E.5 E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
3
E.6C E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
4
E.8A E.8A แม่น้ำชี บ้านดินดำ เมือง มหาสารคาม
5
E.9 E.9 แม่น้ำชี บ้านท่านางเลื่อน ชนบท ขอนแก่น
6
E.16A E.16A แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง เมือง ขอนแก่น
7
E.18 E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าสะแบง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
8
E.20A E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
9
E.21 E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
10
E.22B E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
11
E.23 E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
12
E.29A E.29A ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
13
E.32A E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
14
E.54 E.54 ลำน้ำยัง บ้านแก่งยาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
15
E.57 E.57 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ เขาวง หนองบัวลำภู
16
E.64 E.64 ลำพะเนียง บ้านนากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
17
E.65 E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
18
E.66A E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
19
- E.67 ลำพันชาด บ้านท่างาม สามชัย กาฬสินธุ์
20
E.68A E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
21
E.70 E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดก่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
22
E.72 E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
23
E.73A E.73A ลำเจา บ้านบ้านลาดชุมพล ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
24
E.75 E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
25
E.76A E.76A ห้วยสังกะ บ้านโพน คำม่วง กาฬสินธุ์
26
E.79 E.79 ลำพองโก บ้านศรีฐาน ภูกระดึง เลย
27
E.80 E.80 ห้วยน้ำพาง บ้านห้วยหญ้าเครือ น้ำหนาว เพชรบูรณ์
28
E.81 E.81 น้ำพอง บ้านฟองใต้ น้ำหนาว เพชรบูรณ์
29
E.83 E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
30
E.84 E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
31
E.85 E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
32
E.86 E.86 ลำพันชาด บ้านคำไฮ วังสามหมอ อุดรธานี
33
E.87 E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
34
- E.88 ห้วยมูล บ้านดงสวรรค์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
35
- E.89 ห้วยลำหนองแสง บ้านหนองริวหนัง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
36
- E.90 ห้วยสังเคียบ บ้านเนินยางใต้ คำม่วง กาฬสินธุ์
37
E.91 E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
38
E.92 E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
39
E.93 E.93 น้ำพรม บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
40
E.95 E.95 แม่น้ำชี บ้านวังเจริญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
41
E.97 E.97 แม่น้ำชี บ้านดอนขยอม คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
42
KH.1 KH.1 แม่น้ำโขง บ้านมีชัย เมือง หนองคาย
43
KH.9A KH.9A น้ำก่ำ บ้านหนองศาลา โพนนาแก้ว สกลนคร
44
KH.16B KH.16B แม่น้ำโขง บ้านท่าควาย เมือง นครพนม
45
KH.17 KH.17 แม่น้ำโขง บ้านธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
46
KH.18 KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
47
KH.28A KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
48
KH.53 KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
49
KH.54 KH.54 น้ำอูน บ้านนาหว้า นาหว้า นครพนม
50
KH.55 KH.55 แม่น้ำสงคราม บ้านปากอูน ศรีสงคราม นครพนม
51
KH.58A KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
52
KH.61 KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
53
KH.68 KH.68