+
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

Rating Table เตือนภัย

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
  E.32A น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
2
  E.23 น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
3
  E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
4
  E.21 น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
5
  E.9 น้ำชี   ชนบท ขอนแก่น
6
  E.16A น้ำชี บ้านกุดกว้าง เมือง ขอนแก่น
7
  E.91 น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
8
  E.8A น้ำชี บ้านดินดำ เมือง มหาสารคาม
9
  E.66A น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
10
  E.18 น้ำชี บ้านท่าแสบง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
11
  E.54 ลำน้ำยัง บ้านแก่งยาว กุฉินารายณ์ ร้อยเอ็ด
12
  E.2A น้ำชี ประปา ยโสธร เมือง ยโสธร
13
  E.20A น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
14
  E.29 ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
15
  E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
16
  E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
17
  E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
18
  E.67 ลำพันชาด บ้านท่างาม สามชัย กาฬสินธุ์
19
  E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
20
  E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
21
  E.92 ลำน้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
22
  E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
23
  E.88 ห้วยมูล บ้านดงสวรรค์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์
24
  E.89 ห้วยลำหนองแสง บ้านหนองริวหนัง หนองกรุงศรี กาฬสิธุ์
25
  E.98 แม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
26
  E.90   บ้านโนนยางใต้ คำม่วง กาฬสินธุ์
27
  KH.61 น้ำเลย บ้านแก่งบงภูหลวง ภูหลวง เลย
28
  KH.28A น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
29
  KH.58A น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
30
  KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
31
  KH.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี
32
  KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
33
  KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
34
  KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าห้วยหลัง บ้านม่วง สกลนคร