ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ข้อมูลตะกอนรายเดือน

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
  E.22B น้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
2
  E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
3
  E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
4
  E.54 แม่น้ำยัง แก่งยาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
5
  E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
6
  E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
7
  E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
8
  E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
9
  E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
10
  E.70 น้ำยัง บ้านกุดกว้าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
11
  E.91 แม่น้ำชี บ้านดอนขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
12
  Kh.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
13
  Kh.28A แม่น้ำเลย บ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
14
  Kh.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
15
  Kh.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
16
  Kh.74 แม่น้ำสงคราม บ้านท่าห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
17
  Kh.90 น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
18
  Kh.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
19
  Kh.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
20
  Kh.93 แม่น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
21
  Kh.98 แม่น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
22
  Kh.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี