ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

Rating Curve

ลำดับ
ปี 2559
ปี 2560
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
E.73 E.73 ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
2
E.72 E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
3
E.32A E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
4
E.5 E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
5
E.6C E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
6
E.23 E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
7
E.21 E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
8
E.9 E.9 แม่น้ำชี - ชนบท ขอนแก่น
9
E.85 E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
10
E.64 E.64 ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ว เมือง หนองบัวลำภู
11
E.29 E.29 ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
12
E.22B E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
13
E.91 E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
14
E.66A E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
15
E.65 E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
16
E.20A E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
17
E.68A E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
18
E.75 E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
19
E.54 E.54 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
20
E.70 E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดก่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
21
E.18 E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
22
E.87 E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
23
E.83 E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
24
E.84 E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
25
E.92 E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
26
E.98 E.98 แม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
27
E.97 E.97 แม่น้ำชี บ้านดอนขยอม คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
28
E.95 E.95 แม่น้ำชี บ้านวังเจริญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
29
E.93 E.93 น้ำพรม บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
30
KH.61 KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
31
KH.77A KH.77A แม่น้ำเลย บ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย
32
KH.28A KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
33
KH.78 KH.78 ห้วยน้ำสวย บ้านน้ำฮวย เมือง เลย
34
KH.58A KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
35
KH.95 KH.95 น้ำสาน บ้านแก่งไฮ ภูเรือ เลย
36
KH.18 KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
37
KH.53 KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
38
KH.103 KH.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี
39
KH.90 KH.90 แม่น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
40
KH.91 KH.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
41
KH.92 KH.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
42
KH.101 KH.101 ห้วยมุก บ้านแก่นเต่า เมือง มุกดาหาร
43
KH.105 KH.105 น้ำปวน บ้านผาน้อย วังสะพุง เลย
44
KH.99A KH.99A ห้วยบางทราย บ้านแก่งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
45
KH.93 KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
46
KH.74 KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าหัวยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
47
KH.98 KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
48
KH.54 KH.54 น้ำอูน บ้านนาหว้า นาหว้า นครพนม
49
KH.108 KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
50
KH.112 KH.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อากาศอำนวย สกลนคร
51
KH.115 KH.115 น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ บ้านม่วง สกลนคร