ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ปริมาณน้ำท่า

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
  E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
2
  E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
3
  E.9 แม่น้ำชี - ชนบท ขอนแก่น
4
  E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
5
  E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
6
  E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
7
  E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
8
  E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
9
  E.29 ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
11
  E.29A ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
12
  E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
13
  E.54 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
14
  E.64 ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ว เมือง หนองบัวลำภู
15
  E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
16
  E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
17
  E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
18
  E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดก่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
19
  E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
20
  E.73 ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
21
  E.73A ลำเจา บ้านวังตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
22
  E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
23
  E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
24
  E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
25
  E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
26
  E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
27
  E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
28
  E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
29
  E.93 น้ำพรม บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
30
  E.95 แม่น้ำชี บ้านวังเจริญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
31
  E.97 แม่น้ำชี บ้านดอนขยอม คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
32
  E.98 แม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
33
  KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
34
  KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
35
  KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
36
  KH.54 น้ำอูน บ้านนาหว้า นาหว้า นครพนม
37
  KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
38
  KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
39
  KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
40
  KH.77A แม่น้ำเลย บ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย
41
  KH.78 ห้วยน้ำสวย บ้านน้ำฮวย เมือง เลย
42
  KH.90 แม่น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
43
  KH.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
44
  KH.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
45
  KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
46
  KH.95 น้ำสาน บ้านแก่งไฮ ภูเรือ เลย
47
  KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
48
  KH.99A ห้วยบางทราย บ้านแก่งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
49
  KH.101 ห้วยมุก บ้านแก่นเต่า เมือง มุกดาหาร
50
  KH.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี
51
  KH.107 น้ำก่ำ บ้านหนองศาลา โพนนางแก้ว สกลนคร
52
  KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
53
  KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
54
  KH.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อากาศอำนวย สกลนคร
55
  KH.115 น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ บ้านม่วง สกลนคร