ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

ข้อมูลกราฟน้ำฝนรายวัน

ลำดับ
รหัส
รหัสสถานี
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
05100
แม่น้ำชี
บ้านหนองหลอด
อ. เมือง
จ. ชัยภูมิ
2
05171
แม่น้ำชี
บ้านหนองอ้อ
อ. บ้านเขว้า
จ. ชัยภูมิ
3
05221
ลำปะทาว
บ้านตาดโตน
อ. เมือง
จ. ชัยภูมิ
4
05361
ลำเจา
บ้านวังตะกู
อ. ภักดีชุมพล
จ. ชัยภูมิ
5
ลำพันชาด
บ้านท่างาม
สามชัย
กาฬสินธุิ์
6
14401
-
บ้านหนองใหญ่
อ. เมือง
จ. ขอนแก่น
7
18181
น้ำพอง
บ้านผานกเค้า
อ. ภูกระดึง
จ. เลย 
8
18470
แม่น้ำเลย
บ้านแก่งบง
อ. ภูหลวง
จ. เลย
9
24240
แม่น้ำโขง
โครงการน้ำก่ำตอนล่าง
อ. ธาตุพนม
จ. นครพนม
10
49301
แม่น้ำชี
บ้านท่าสะแบง
อ. เขาทุ่งหลวง
จ. ร้อยเอ็ด
11
50331
แม่น้ำสงคราม
บ้านท่าห้วยหลัว
อ. บ้านม่วง
จ. สกลนคร
12
64150
แม่น้ำเลย
บ้านนาหลัก
อ. วังสะพุง
จ. เลย
13
ห้วยสังเคียบ
สมเด็จ
กาฬสินธุิ์
14
68480
บ้านหัวขัว
อ. กุดจับ
จ. อุดรธานี
15
ลำเชียง
อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ
16
น้ำเลย
เชียงคาน
จ.เลย
17
คลองตาเปอะ
คำชะอี
จ.มุกดาหาร
18
ห้วยสามพาด
หนองแสง
อุดรธานี
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30