ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR UPPER NORTHEASTERN REGION - RID

อท.1-2

ลำดับ
ปี 2561
ปี 2562
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
1
E.5 E.5 แม่น้ำชี บ้านโนนเปลือย บ้านเขว้า ชัยภูมิ
2
E.6C E.6C ลำปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ
3
E.9 E.9 แม่น้ำชี - ชนบท ขอนแก่น
4
E.18 E.18 แม่น้ำชี บ้านท่าแสบง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
5
E.20A E.20A แม่น้ำชี บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
6
E.21 E.21 แม่น้ำชี บ้านแก่งโก เมือง ชัยภูมิ
7
E.22B E.22B ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า น้ำพอง ขอนแก่น
8
E.23 E.23 แม่น้ำชี บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
9
- E.29A ลำน้ำพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย
10
E.32A E.32A แม่น้ำชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ
11
E.54 E.54 ลำน้ำยัง บ้านกุดฉิมคุ้มใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
12
E.64 E.64 ลำพะเนียง บ้านนากลาง นาวัง หนองบัวลำภู
13
E.65 E.65 ลำปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อุดรธานี
14
E.66A E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด
15
E.68A E.68A ลำพะเนียง บ้านข้องโป้ เมือง หนองบัวลำภู
16
E.70 E.70 ลำน้ำยัง บ้านกุดก่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
17
E.72 E.72 ลำเจียง บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
18
- E.73A ลำเจา บ้านบ้านลาดชุมพล ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
19
E.75 E.75 ลำปาว บ้านหนองม่วง เมือง กาฬสินธุ์
20
E.83 E.83 ลำสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
21
E.84 E.84 แม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หนองบัวแดง ชัยภูมิ
22
E.85 E.85 น้ำเชิญ บ้านโนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
23
E.87 E.87 ลำปาว บ้านวังหิน กมลาไสย กาฬสินธุ์
24
E.91 E.91 แม่น้ำชี บ้านหนองขนวน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
25
E.92 E.92 น้ำยัง บ้านท่างาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
26
E.93 E.93 น้ำพรม บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
27
E.95 E.95 แม่น้ำชี บ้านวังเจริญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
28
E.97 E.97 แม่น้ำชี บ้านดอนขยอม คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
29
E.98 - แม่น้ำชี บ้านแดงหม้อ เขื่องใน อุบลราชธานี
30
KH.18 KH.18 ห้วยโมง บ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี
31
KH.28A KH.28A แม่น้ำเลย สะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย
32
KH.53 KH.53 ห้วยหลวง บ้านหนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
33
KH.54 KH.54 น้ำอูน บ้านนาหว้า นาหว้า นครพนม
34
KH.58A KH.58A แม่น้ำเลย บ้านฟากเลย เมือง เลย
35
KH.61 KH.61 แม่น้ำเลย บ้านแก่งบง ภูหลวง เลย
36
KH.74 KH.74 น้ำสงคราม บ้านท่าหัวยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
37
KH.77A KH.77A น้ำทบ บ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย
38
KH.78 KH.78 ห้วยน้ำฮวย บ้านน้ำฮวย เมือง เลย
39
KH.90 KH.90 แม่น้ำพุง บ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
40
KH.91 KH.91 ห้วยชะโนด บ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม
41
KH.92 KH.92 ห้วยบางทราย บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร
42
KH.93 KH.93 น้ำสงคราม บ้านโคกคำไหล บ้านดุง อุดรธานี
43
KH.95 KH.95 น้ำสาน บ้านแก่งไฮ ภูเรือ เลย
44
KH.98 KH.98 น้ำสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
45
KH.99A KH.99A ห้วยบางทราย บ้านแก่งนาง ดงหลวง มุกดาหาร
46
KH.101 KH.101 ห้วยมุก บ้านแก่นเต่า เมือง มุกดาหาร
47
KH.103 KH.103 ห้วยหลวง บ้านโนนตูม เมือง อุดรธานี
48
KH.105 KH.105 น้ำปวน บ้านผาน้อย วังสะพุง เลย
49
- KH.9A น้ำก่ำ บ้านหนองศาลา โพนพาแก้ว เลย
50
KH.108 KH.108 น้ำอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร
51
KH.112 KH.112 น้ำยาม บ้านโพธิ์ชัย อากาศอำนวย สกลนคร
52
KH.115 KH.115 น้ำสงคราม บ้านเหล่าสมบรูณ์ บ้านม่วง สกลนคร